Vinterns kurser

HIR Skåne har många kurser via Landsbygdsprogrammet och Greppa Näringen. Passa på att lära dig något nytt för att optimera din verksamhet, anmäl dig du också!

ERFA-grupp: Ekologisk grönsaksodling på friland

ERFA-gruppen riktar sig till aktiva lantbrukare med erfarenheter från ekologisk grönsaksproduktion på friland.

 

Mellangrödor i praktiken

I den här kursen vill vi inspirera dig till att satsa på mellangrödor och att odla mellangrödor optimalt. Målet är att du på ett bra sätt skall kunna odla utifrån förutsättningarna på din egen gård och utifrån den konkreta situationen för att förbättra bördigheten, ekonomin och stresstolerans med konkreta åtgärder och med hållbarheten i fokus.

 

Bli bättre på att styra din ekonomi

På kursen går vi igenom hur du kan använda likviditetsbudget för att bättre planera ditt företags likviditet och ekonomi.

  • 5 februari kl 08.30-12.00 Helgegården, Skepparslöv (del 1) Klicka här för anmälan
  • 12 februari 08.30-12.00 Helgegården, Skepparslöv (del 2)

 

Lökkonferens

Låt oss prata trender, utmaningar och möjligheter. Det blir två dagar med löken i fokus. Föreläsare från när och fjärran – missa inte det!

 

Säkra grovfodret i mjölkproduktionen under 2020

Grovfodret är stommen i foderplaneringen och det gäller att säkra lagret, något som vi fick känna av under 2018. Under kursen diskuterar vi möjligheter, utmaningar och potential.

 

Med rötterna i fokus!

Vi bjuder in till workshop i jordhälsa med Pius Floris från Plant Health Cure, Nederländerna

 

Kurs i sötpotatisproduktion

Ny möjlighet för svenska lantbrukare. Lär dig allt från planering, sådd, skörd och efterhantering.

 

Temadag om växtskydd i frilandsgrönsaker

Dagen vänder sig till alla produktionsinriktningar – IP Sigill, Global GAP, KRAV och EU-eko. Dagen startar med program med fokus på rotfrukter och grönsaker, på eftermiddagen planterade grödor.

 

Att bygga för får

Kursen behandlar olika inhysningssystem, uppfödningsmodeller och utfodringsstrategier till  får. Planlösningar på olika stallar visas och diskuteras utifrån produktions-, djurhälso- och miljöperspektiv. Det blir även studiebesök

 

Grundkurs ekologisk odling av bär och grönsaker

Den här grundkursen är ett bra första steg till er som vill lägga om till ekologisk odling samt er med nystartade jordbruks- och trädgårdsföretag. På kursen diskuterar vi vad ekologisk produktion  innebär, odlingsteknik, regler – omläggning – stöd. För varje produktionsgren kommer vi även diskutera växtföljd, växtnäring, växtskydd och ogräs.

 

Enskild rådgivning inom Greppa Näringen

Vi erbjuder även enskild rådgivning inom Greppa Näringen. Genom denna rådgivning kan du tex få hjälp att göra växtnäringsbalans eller att diskutera frågor kring växtskyddshantering, gödslingsstrategier, dränering, markpackning, energi, stallmiljö och byggfrågor och mycket mer.

 

Logotyp_EU        logo-skanegreppa_naringen_logotyp_rgb

Aktiviteterna är delfinansierade med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.