Vårens kurser

HIR Skåne har många kurser via Landsbygdsprogrammet och Greppa Näringen. Passa på att lära dig något nytt för att optimera din verksamhet, anmäl dig du också!

Fossilfria bränslen

Funderar du över vilket bränsle vi kör våra fordon med om tio år? Då (helst tidigare) skall vi inte använda fossila bränslen längre. Det är krav från t ex LRF, certifieringar och företag. Vilka bränslen är aktuella och hur tar vi oss dit? Vi försöker reda ut vad som är framtidens bränsle.

Markkartering och tolkning av foderanalyser – fortsättningskurs

Vi börjar med ett teoripass om markkartering och tolkning av analyser och sedan besök i fält då vi tittar på och diskuterar markstruktur och markpackning.

 

 

Enskild rådgivning inom Greppa Näringen

Vi erbjuder även enskild rådgivning inom Greppa Näringen. Genom denna rådgivning kan du tex få hjälp att göra växtnäringsbalans eller att diskutera frågor kring växtskyddshantering, gödslingsstrategier, dränering, markpackning, energi, stallmiljö och byggfrågor och mycket mer.

 

Logotyp_EU        logo-skanegreppa_naringen_logotyp_rgb

Aktiviteterna är delfinansierade med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.