Vinterns kurser

HIR Skåne har många kurser via Landsbygdsprogrammet och Greppa Näringen. Passa på att lära dig något nytt för att optimera din verksamhet, anmäl dig du också!

Investera i solcellsanläggning på gård

Kursen går igenom grunderna för vad man ska tänka på vi en investering av en solcellsanläggning på gård. Behov, kapacitet, dimensionering, placering och byggnadsteknik är några centrala begrepp.

 

Digitala redskap

Varje dag samlar vi in mängder med digital information via våra traktorers olika system så som logmaster och JD-link. Hur kan vi använda denna information för att bli effektivare lantbrukare? Kursledare Fredrik Hallefält

 

Teknikkurs i ekologisk växtodling på Helgegården

En heldagskurs med tema teknik i ekologisk växtodling med särskilt fokus på teknik för ogräshantering.

 

Bygga för dikor

Kursen presenterar byggtekniska lösningar för både ombyggnad och nybyggnad för dikor och ungnöt, som ger djuren en bra närmiljö med låg miljöpåverkan.

 

 

ERFA-grupp: Ekologisk grönsaksodling på friland

ERFA-gruppen riktar sig till aktiva lantbrukare med erfarenheter från ekologisk grönsaksproduktion på friland.

 

Lagringskurs för grönsaksodlare

Kursen lär dig bli resurseffektiv och lagra grönsaker klimatsmart.

 

 

Bli bättre på att styra din ekonomi

På kursen går vi igenom hur du kan använda likviditetsbudget för att bättre planera ditt företags likviditet och ekonomi. Kursen sträcker sig över två tillfällen.

 

Grundkurs i ekologisk växtodling

Kursen ger grunderna i ekologisk växtodling och rustar deltagaren att ta beslut om omläggning till ekologisk odling.

 

Lökkonferens

Låt oss prata trender, utmaningar och möjligheter. Det blir två dagar med löken i fokus. Föreläsare från när och fjärran – missa inte det!

 

 

Enskild rådgivning inom Greppa Näringen

Vi erbjuder även enskild rådgivning inom Greppa Näringen. Genom denna rådgivning kan du tex få hjälp att göra växtnäringsbalans eller att diskutera frågor kring växtskyddshantering, gödslingsstrategier, dränering, markpackning, energi, stallmiljö och byggfrågor och mycket mer.

 

Logotyp_EU        logo-skanegreppa_naringen_logotyp_rgb

Aktiviteterna är delfinansierade med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.