För dig som vill ha koll på din marknad!

Webbsidan där du som företagare kort och koncist får en bild av lantbruksmarknaden. Basen på sidan är HIR Marknadsbrev med sina konkreta råd. Därtill finns olika sök- och beräkningsfunktioner för att ge maximal lantbrukarnytta.

Alla som har inloggning på hirmarknad.se har tillgång till de vanliga marknadsbreven samt Räknehjälpen och Fråga HIR. 

Vår marknadsexpert Anders Pålsson  kommer med konkreta tips och analyser varje onsdag eftermiddag.

Anders Pålsson, lantmästare och växtodlingsrådgivare med huvudansvar för marknadsbevakning på HIR Skåne sedan 1998. Innan dess 9 år på Skånska Lantmännen med produktansvar och försäljning av mineralgödsel. Bevakar spannmål, oljeväxter, växtskydd, utsäde och gödsel.

Gå till sidan: www.hirmarknad.se