Vi mäter värdet på ditt hantverk.

Varje år samlar du in en mängd uppgifter genom ditt växtodlingsprogram. Genom tjänsten TB-analys kan du jämföra ditt resultat med andras. Ett enkelt och konkret sätt att få reda på vad du gör bra och vad du borde bli lite bättre på.

 

 

HIR TB-Analys 2020 – mäter värdet på ditt hantverk

Nu har du som lantbrukare möjligt att vara med i HIR TB-Analys 2020, tjänsten som på ett enkelt sett jämför dina kalkyler med andra lantbrukare helt anonymt. Förra året var 30 gårdar med i TB-analysen. Denna tjänst innebär att du som lantbrukare får möjlighet att utvärdera växtodlingsåret 2020 innan det nya växtodlingsåret tar vid. På så sätt kan du göra positiva förändringar till kommande säsong.

Efter önskemål har vi utvecklat tjänsten så att det även går att jämföra växtskyddsstrategier (ogräs, svamp och insekter) mellan gårdarna och grödorna. Förhoppningen är att även detta år kunna bjuda in till en gemensamträff i slutet av året där vi går igenom materialet för de gårdar som medverkat i jämförelsen och tittar på intressanta skillnader.

Det är enkelt att vara med i HIR TB-Analys. Det du behöver göra att se till att skördar, arealer och kostnaderna för dina insatser är uppdaterade i ditt växtodlingsprogram (utsäde, gödsel och växtskydd). Därefter exporterar vi uppgifterna vidare och sammanställer flera gårdars uppgifter. När bearbetningen är klar får du tillbaka din analys där du får ta del av jämförelsen och utvärdera hur du ligger till jämfört med andra lantbrukare när det gäller ditt hantverk.

Det spelar ingen roll om du använder DataVäxt eller Näsgård utan det viktigaste är att uppgifterna i växtodlingsprogrammet är uppdaterade och korrekta när det gäller skördenivåer, arealer, utförda mängder gällande insatser samt priset på insatserna. I den slutliga produkten har vi kompletterat er kalkyl med schabloner för maskiner, arbete, torkning osv. Vi sätter även in samma skördepris för respektive gröda på alla gårdar då vi fokuserar på att jämföra hantverket i odlingen och inte hur pass duktiga vi har varit på att sälja grödorna.

 

 

 Vill du vara med? Lämna dina uppgifter senast den 16 november 2020 då vi önskar kunna skicka ut analysen i slutet av november och sedan bjuda in till träff i mitten av december.

 

Pris: Grundavgift 1500 kr + 10 kr/ha för grödor som går att jämföra (Maxavgift 8000 kr)

Ni betalar endast för de grödor som det går att göra jämförelse på dvs. att det finns flertalet gårdar som odlar samma gröda. Därför är det bra om så många grödor som möjligt skickas in vilket gör det möjligt till flera grödjämförelser mellan gårdarna.

 

Anmäl ditt intresse till Axel Lundberg eller din växtodlingsrådgivare.

 

Vid frågor kontakta Axel Lundberg, ekonomirådgivare 010-476 22 53, axel.lundberg@hush.se