Grovfoderbrev

Vi har förstärkt grovfoderbreven genom att ta bilder på hur långt gräs och baljväxter har kommit i utveckling. Här kan du titta på bilder och jämföra med hur det ser ut i din egen vallblandning.

Klippning 22 maj - Svalöv

Timotej

Timotej är nu 60–65 cm lång.
11,6 MJ
145 g råprotein
548 g NDF

Ängssvingel

Ängssvingel är ca 60–65 cm lång.
11,6 MJ
129 g råprotein
493 g NDF

Engelskt rajgräs

Engelskt rajgräs är 50–55 cm lång.
12,4 MJ
119 g råprotein
416 g NDF

Rörsvingel

Rörsvingel är 65–70 cm lång.
11,5 MJ
117 g råprotein
500 g NDF

Hundäxing

Hundäxing är 80–85 cm lång.
10,7 MJ
110 g råprotein
562 g NDF

Rödklver

Rödklöver är ca 40–45 cm.
11,4 MJ
219 g råprotein
303 g NDF

Lusern

Lusern är 55–60 cm lång.
11,3 MJ
185 g råprotein
381 g NDF

Klippning 15 maj - Svalöv

Timotej

Timotej är nu 40–45 cm lång.
11,8 MJ
143 g råprotein
501 g NDF

Titta närmare

Ängssvingel

Ängssvingel är ca 40–45 cm lång.
12,1 MJ
153 g råprotein
443 g NDF

Titta närmare

Engelskt rajgräs

Engelskt rajgräs är 35–40 cm lång.
12,8 MJ
115 g råprotein
358 g NDF

Titta närmare

Rörsvingel

Rörsvingel är 45–50 cm lång.
11,9 MJ
136 g råprotein
464 g NDF

Titta närmare

Hundäxing

Hundäxing är 55–60 cm lång.
11,3 MJ
154 g råprotein
495 g NDF

Titta närmare

Rödklöver

Rödklöver är ca 30 cm.
11,5 MJ
232 g råprotein
294 g NDF

Titta närmare

Lusern

Lusern är 35–40 cm lång.
11,7 MJ
170 g råprotein
364 g NDF

Titta närmare

Klippning 10 maj

Timotej

Timotej är nu 30-35 cm lång.
12,1 MJ
170 g råprotein
400 g NDF

Titta närmare

Ängssvingel

Ängssvingel är 35-40 cm lång.
12,7 MJ
160 g råprotein
380 g NDF

Titta närmare

Engelskt rajgräs

Engelskt rajgräs är 25-30 cm lång.
13,2 MJ
150 g råprotein
310 g NDF

Titta närmare

Rörsvingel

Rörsvingel är 35-40 cm lång.
12,2 MJ
170 g råprotein
400 g NDF

Titta närmare

Hundäxing

Hundäxing är 40-55 cm.
11,4 MJ
180 g råprotein
430 g NDF

Titta närmare

Rödklöver

Rödklöver är ca 15 cm.
11,7 MJ
260 g råprotein
240 g NDF

Titta närmare

Lusern

Lusern är 20-25 cm.
11,7 MJ
180 g råprotein
250 g NDF

Titta närmare