Styrelse

Styrelsen för HIR Skåne består av ordförande Göran Brynell, Vellinge, Bengt L Andersson, Lund, Henrik Jönsson, Staffanstorp, Karolina Aldén, VD Hushållningssällskapet Skåne, Johan Yngwe, personalägarrepresentant, Anna Starck, personalägarrepresentant och Kerstin Andersson, facklig representant. VD är Pär Martinsson.