Styrelse

Styrelsen för HIR Skåne består av ordförande Nils Gyllenkrok, Björnstorps och Svenstorps Godsförvaltning, Mats Olsson, Lönnslätts Bär, Bengt L Andersson, BAG Managemant & Individutveckling AB, Sven Fajersson VD Hushållningssällskapet Skåne, Axel Lundberg, personalägarrepresentant, Anna Starck, personalägarrepresentant och Ida Lindell, facklig representant. VD är Pär Martinsson.