Sveriges vassaste rådgivare

Om oss

HIR Skåne är ett ledande konsultföretag inom lantbruk och trädgård. Vi hjälper dig att öka lönsamheten och utveckla ditt företag. Du undviker kostsamma missar och får en värdefull diskussionspartner kring lantbrukets alla frågor. Vår rådgivning är oberoende och fri från kommersiella intressen.

Vår affärsidé är att optimera lantbrukarnas produktion genom personlig rådgivning och att vara en kunskapsorganisation som utvecklar svenskt lantbruk. Hos oss finns flera av Sveriges främsta rådgivare. Vi har både djup sakkunskap och omfattande praktisk erfarenhet. Under hela växtodlingssäsongen är vi ute i fält och därmed uppdaterade på aktuella åtgärder. Vår rådgivning är oberoende och fri från kommersiella intressen.

Vi är också huvudarrangör av Borgeby Fältdagar, norra Europas ledande lantbruksmässan i fält.

Här kan du ladda ner en broschyr om oss på HIR Skåne.