Välkommen till HIR Skåne

HIR Skåne är ett ledande konsultföretag inom lantbruk och trädgård. Vi hjälper dig att öka lönsamheten och utveckla ditt företag. Vår rådgivning är oberoende och fri från kommersiella intressen.

Vår affärsidé är att optimera lantbrukarnas produktion genom personlig rådgivning och att vara en kunskapsorganisation som utvecklar svenskt lantbruk. Hos oss finns flera av Sveriges främsta rådgivare. Vi har både djup sakkunskap och omfattande praktisk erfarenhet. Under hela växtodlingssäsongen är vi ute i fält och därmed uppdaterade på aktuella åtgärder. Vår rådgivning är oberoende och fri från kommersiella intressen.

Rådgivning för lantbruk och trädgård

Nyheter