Natur- och vattenvård

Vår huvudkompetens är våtmarker - dess betydelse för landskapet, den biologiska mångfalden och nyttorna som vattenmiljöer levererar för markägare och allmänhet.

I Natur- och vattenvårdsgruppen på Hushållningssällskapet Halland arbetar vi med forsknings- och utvecklingsprojekt, rådgivning och konsultuppdrag i sötvattensrelaterade frågor. Vi kan erbjuda

Rådgivning Greppa Näringen: Våtmarksanläggning, Skötsel av våtmarker

Rådgivning LEVA: Åtgärder mot övergödning, Tillstånd, stödansökningar

Föredrag (exempel): Våtmarkers ekosystemtjänster, Biologisk mångfald, Pollinering och biodling, Sötvattensmusslor, Vattenväxter

Projektpartner: Vi kan bidra med lång erfarenhet och goda kontakter med markägare och lantbruksföretag tillsammans med stor vana vid forsknings- och utvecklingsprojekt på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Övriga uppdrag: Våtmarksprojektering, Planering av mångfaldshöjande åtgärder, Vattenprovtagning, Inventeringar av olika organismgrupper, Utredningsarbete, Produktion av artiklar, handböcker mm.

Kontakta gärna oss

John Strand

Fil. dr., Senior projektledare
035-465 18

Mejla John

Lea Schneider

Fil. Dr. Projektledare
035-465 05

Mejla Lea

Lisa Feuerbach-Wengel

Fil. Kand.
035-465 24
(föräldraledig)

Mejla Lisa

Björn Klatt

Sci.agr.dr., Projektledare
073-931 76 89

Mejla Björn

Sofia Hedman

Fil.kand., Projektledare
073-550 08 15

Mejla Sofia