Vill du vara volontär under HallandsJul 2021?

HallandsJul pågår 12, 13 och 14 november på Lilla Böslid utanför Halmstad. Vill du vara med som volontär? Vi behöver parkeringsvakter, brandvakter, entrévärdar och värdar. Anmäl ditt intresse via formuläret nedan! Och glöm inte tomteluvan när det väl är dags.

 

  • Välj den uppgift du helst skulle vilja ha som volontär på HallandsJul 2021.
  • Kryssa för de tider som passar dig under helgen.
  • Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och telefonnummer. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.