HallandsJul 2022

Välkomna till HallandsJul på Lilla Böslid!

Starta advent, vinter och jultiden med oss. Upplev kombinationer av både nya & traditionsenliga ingredienser till en fantastisk december. En fullspäckad helg för alla där vi tillsammans skapar stämning och välkomnar en ny HallandsJul.  Mer information om HallandsJul hittar du på hallandsjul.se.

Boka din utställningsyta på HallandsJul

Halland - Anmälan till HallandsJul 2022

  • Gör en kort beskrivning av vad kunden kan förvänta sig i din monter.
  • Välj var du vill ha din monter och hur många bord. Priset ser du nedan och är exklusive moms. Vi erbjuder också plats i trädgården med eget tält eller matvagn/foodtruck på gårdsplan.
  • 0,00 Kr
    Summan är exklusive moms.
  • Beskriv ditt behov av el-uttag. Antal uttag, effekt etc. som kan vara nyttigt för oss att veta i planeringen.
  • Ladda upp en bild som Hushållningssällskapet Halland får sprida i marknadsföringen av HallandsJul.
  • Vi väntar på tillstånd från berörda myndigheter för att kunna använda loftet som utställningsyta. Om vi kan använda loftet, skulle du då vara intresserad av att ha din utställningsyta där? Vi hör av oss till dig som är intresserad om det blir aktuellt.
  • Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och personnummer. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.