Viltkedjan

Checklista för uppstart av vilthägn

Genom projektet Viltkedjan – stärka svaga länkar har Hushållningssällskapet Halland tagit fram en checklista för uppstart av vilthägn. Klicka här för att läsa checklistan.

För mer information, kontakta Louise Zetterholm.

Klimatsmart eller ekobov? Utmaningar för hjortvilt i Sverige

Den 24 april 2019 genomfördes ett seminarium om hjortviltets klimatpåverkan och plats i ekosystemet. Vi hör ofta att viltkött i allmänhet är ett klimatsmart alternativ. Men hur är det med hjortvilt? Vilken plats har hjorten i svenska hjorthägn och fribetande marker? Hur ser framtidens forskning på vilt ut – vilka kunskaper bör utvecklas? Hur kan vilt och viltkött vara en del i ett hållbarhetsperspektiv? Här hittar du dokumentation från dagen.

Dokumentation

Viltköttets klimatpåverkan

Det finns mycket åsikter kring viltköttet och klimat, men det har saknats ordentliga studier av viltköttets faktiska klimatpåverkan. Vi har beräknat klimatavtrycket för kött från dovhjort i hägn och från vildsvin, och lyft fram hur hjortuppfödningen kan bli klimatsmart.
Maria Berglund, Agronom, Tekn.Dr. Hushållningssällskapet Halland
Presentation Maria Berglund
Rapport Klimatavtryck av viltkött_Hushållningssällskapet Halland

Hjortbetets ekosystemeffekter

Vilka ekosystemtjänster och ekosystemeffekter har hjortbete i landskapsbilden och kulturlandskapet? Vi har kartlagt vilka ekosystemtjänster- och effekter hjortviltet skapar för odlingslandskapet, biologiska mångfalden och lokala och regionala verksamheter.
John Strand, Biolog, Fil.Dr. Hushållningssällskapet Halland
Presentation John Strand
Rapport Ekosystemeffekter och ekosystemtjänster av frilevande och hägnat vilt med fokus på hjort och hjorthägn.

Utfodring – konsekvenser för jordbruk och ekosystem

Var och hur långt rör sig vildsvin, rådjur och dovhjort i förhållande till utfodringsplatser, typ av utfodring samt landskapets egenskaper? Vilka effekter skapar det för jordbruk och ekosystem?
Petter Kjellander, professor i viltekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet
Presentation Petter Kjellander

Forskningsläget kring hjort

Hur ser forskningsläget ut kring hjort i dagsläget? Vilken forskning finns om hjortvilt och hur hänger den ihop med framtida miljö- och klimatmål som Agenda 2030? Gemensam diskussion med inledning av Petter Kjellander.