Intressanmälan deltagande i VILL(T)SAM-projektet

Allt fler fåglar kommer till våra svenska åkermarker vilket resulterat i fler skador på grödor. Projektet VILL(T)SAM söker nu markägare, arrendatorer och andra som har problem med viltskador av fåglar på sina grödor för att medverka i projektet.

Hushållningssällskapet i Halland arbetar nu med att motverka viltskador av fåglar på åkermarker med hjälp av drönarteknik. Projektet drivs tillsammans med FLOX Robotics, Högskolan i Halmstad Innovation AB, LRF Halland, Region Halland, Länsstyrelsen i Hallands län samt Jägareförbundet Halland. Syftet är att skapa en produkt som går att använda på gårdsnivå i syfte att hålla fåglar borta från växande gröda.

För att bygga upp AI-funktionen så att drönaren kan känna igen fåglarna och för att testa olika skrämselmetoder har vi ett behov av att komma till åkrar där fåglarna finns. Vi vill gärna veta mer om era problem med viltskador på grödor och testa drönaren på era marker.

 

Problem just nu?

Har du problem med fåglar på en specifikt plats just nu? Hör av dig till oss så kommer vi och filmar för att bygga upp AI-funktionen.

Mejla: villtsam@hushallningssallskapet.se

 

Är du intresserad av att medverka i projektet?

Fyll i formuläret nedan (fyll i de frågor som är relevanta för dig). Vi kommer att i första hand kontakta dig via mejl.

 

Intresseanmälan VILL(T)SAM

  • Du kan välja att kryssa i mer än en ruta.