primärt

Hållbar affärsutveckling för halländska lantbruks- och landsbygdsföretag

Primärt – Hållbar Affärsutveckling

Primärt hållbart! En möjlighet för dig som vill förbättra ditt hållbarhetsarbete i ditt företag. Primärt är en kostnadsfri möjlighet för dig som lantbruks- och landsbygdsföretagare där du har möjlighet att öka din konkurrenskraft inför framtiden.

Ekonomisk, ekologisk eller social hållbarhet – alla tre delarna är lika viktiga men ditt företag har kanske ett särskilt behov inom något område. Företagare på landsbygden och särskilt inom gröna näringar ges genom Primärt ett kunskapsstöd i sin omställning till hållbarare företagsdrift. Utifrån dina utvecklingsbehov och utmaningar ökar vi din kunskap om hållbarhetsfrågor och tar dig framåt i ditt hållbarhetsarbete. Läs mer om upplägget för utvecklingskonceptet längre ned på sidan. Anmäl ditt intresse i formuläret nedan!

 

För mer information om insatsen, kontakta Susanne Paulsson på 035-465 36.

Primärt – Hållbar affärsutveckling genomförs med stöd från Region Halland.

Analys av ditt företag

Genom en personlig intervju och en dialog i formatet ”Rich Picture” analyserar vi tillsammans ditt företag och dina behov utifrån hållbarhet och framtida konkurrenskraft: Ekonomi, Ekologi, Social och din förvaltning av företaget. Alla perspektiv är lika viktiga hållbarhetsdelar.

Planera för förändring

När analysfasen är gjord har vi en bild på möjligheter som finns. Då ska du i samråd göra en prioritering av vad som har störst påverkan för ditt företag att arbeta vidare med. En plan för genomförande görs som du ska godkänna.

Genomföra förändringar mot ett mer hållbart företag

Du som företagare genomför de överenskomna förändringarna med hjälp av ett riktat kunskapsstöd just för dina behov.

Hur gick det?

Kort utvärdering görs av förändringar i företaget utifrån hållbarhet. En liten skiss görs för nästa steg.