Framtidsdagen Halland

Välkommen till Framtidsdagen den 26 januari kl. 9-16 på Lilla Böslid! En dag för att ge inspiration och ny kunskap till att utveckla sitt lantbruksföretag. Programmet är brett och kommer att handla om bland annat vatten, ogräs, biologisk mångfald och ny teknik. Det finns möjlighet att delta både på plats och digitalt.

Vi följer alla rekommendationer och eventuella restriktioner gällande rådande pandemi.

Biljetter

Biljetter till Framtidsdagen 2022 köper du via Ticketmaster.se. Begränsat antal platser. Vid deltagande på plats ingår fika och lunch i priset. Ange specialkost när du bokar biljett. Vid övrig specialkost än det som är valbart, boka ordinarie biljett och skicka ett mejl med dina önskemål till anna-carin.almqvist@hushallningssallskapet.se

Fysiskt deltagande: 500 kr + moms
Digitalt deltagande: 250 kr + moms

Boka biljett för att delta på plats

Boka biljett för att delta digitalt

Program

Moderator: Matilda von Rosen

 

Lennart Wikström, chefredaktör Lantbrukets Affärer

Hur blev framtiden? I mitten av 1980-talet gjordes många framåtsyftande blickar som bland annat ledde till ändrad jordbrukspolitik och öppnade för EU-medlemskap. Idag är en växande befolkning, biologisk mångfald och klimatförändringarna de stora utmaningarna. Vilka tankar har vi om framtiden idag?

 

Roland Höckert, VD, Godegården AB

Är ekologisk produktion hållbar? Vilka utmaningar står vi inför i framtiden? Så här bedriver jag min produktion.

 

Alexander Lilliehöök, Växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet Halland 

Nya ogräs och invasiva arter kan bli ett allt större problem i framtiden. Hur gör vi? Vilka metoder kommer vi att kunna använda i framtiden för att hålla hönshirs och andra nya ogräs på rimlig nivå?

 

Maria Henriksson, Agronom, landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Halland. 

Biologisk mångfald ovan såväl som under jord är en förutsättning för framtida säkring av en tryggad livsmedelsproduktion. 2022 införs en ny modul inom Greppa näringen om biologisk mångfald. Vad innehåller den?

 

Louise Zetterholm, Miljörådgivare, Hushållningssällskapet Halland 

Vatten är nödvändigt. Hur säkrar du skördarna med rätt vattenhushållning i ett förändrat klimat? Vad kan jag som lantbruksföretagare göra i mitt företag för att säkra vattentillgången till min odling?

 

Björn Aronsson, Verksamhetsledare, Vätgas Sverige Ideell förening 

Idag har vi många alternativ i val av drivmedel till våra maskiner och fordon. Utvecklingen går mot vätgas som framtidens hållbara drivmedel och energibärare. Hur kan ett framtida energisystem se ut i en lantbruksproduktion?

 

Knud Nissen, precisionsodlingsansvarig Yara

Hur kan man använda tekniken som redan finns i traktorn idag för att bespara miljön och plånboken? Lanseringen av fossilfria nyheter – gröna gödselmedel kommer på marknaden 2022–2023.

 

Framtidsdagen finansieras genom Prytz donationsfond, Europeiska jordbruksfonden och Hushållningssällskapet Halland.

 

Logotyper - finansiärer