Program Lilla Böslid demo- och mässdagar

Lilla Böslid demo-och mässdagar2023

Onsdag 13 september

Öppet kl. 10-18

Demonstrationer i fält 13 september

Plats: Se anvisningar på plats.

10.00 Uppvisning i avancerad drönarflygning.
Jonas Åberg, coach för svenska drönarlandslaget.

11.00 Demo jordbearbetningsredskap
11.00 Väderstad, 11.25 Kverneland – Maskingruppen, 11.35 Horsch – Swedish Agro

12.00 Demo plogar
12.00 Kuhn/Överum – Lantmännen maskin, 12.10 Kverneland – Maskingruppen

13.00 Demo jordbearbetningsredskap
13.00 Väderstad, 13.25 Kverneland – Maskingruppen, 13.35 Horsch – Swedish Agro

14.00 Uppvisning i avancerad drönarflygning.
Jonas Åberg, coach för svenska drönarlandslaget.

14.00 Demo plogar
14.00 Kuhn/Överum – Lantmännen maskin, 14.10 Kverneland – Maskingruppen

15.00 Demo jordbearbetningsredskap
15.00 Väderstad, 15.25 Kverneland – Maskingruppen, 15.35 Horsch – Swedish Agro

16.00 Demo plogar
16.00 Kuhn/Överum – Lantmännen maskin, 16.10 Kverneland – Maskingruppen

16.30 Demo jordbearbetningsredskap
16.30 Väderstad, 16.55 Kverneland – Maskingruppen, 17.05 Horsch – Swedish Agro

17.30 Demo plogar
17.30 Kuhn/Överum – Lantmännen maskin, 17.40 Kverneland – Maskingruppen

 

Hela dagen

10-17 Se hur drönare idag används praktiskt inom lantbruket
Genom flyguppvisning av drönaren och i samtal med företagen, får ni ta del av erfarenheter kring gödsling (även skogsgödsling), mellangrödsinsådder i växande gröda, Sluxx spridning i framtiden, erfarenheter med sprutning (hittills bara med vatten) i fält, multispectralkameror, samt många andra nyheter som är på gång.
Scandinavian Farmers AB, VÄXTAB och Spraydrone AB – tre företag som samarbetar för att utveckla drönare som verktyg inom lantbruk och skogsbruk.

10-17 VILL(T)SAM – demo av drönare som hjälpmedel för att förebygga och dokumentera viltskador
I projektet VILL(T)SAM utvecklas produkter och tjänster där drönare används för att skrämma bort djur från växande gröda. Flox robotics AB visar hur drönaren används i praktiken.

10-17 Prova att själv flyga drönare!
Här får du ta del av några av de senaste drönarprodukterna som alla kan flyga. En drönare för varje lantbrukare.

 

Föredrag 13 september

Plats: Stallet om inget annat anges.

11.15 VILL(T)SAM – seminarium drönare som hjälpmedel för att förebygga och dokumentera viltskador
De 50 första som deltar bjuds på lunch!
I projektet VILL(T)SAM utvecklas produkter och tjänster där drönare används för att skrämma bort djur från växande gröda. Under seminariet får du fördjupade kunskaper om hur drönarlösningen ser ut idag och vad den kan erbjuda om något år. Flox robotics AB är ett företag som utvecklar nya sätt att skydda gröda och undvika kollisioner med vilda djur, med stöd av drönare. HH Innovation AB bidrar med forskningskompetens inom vilt, AI och drönare.

13.00 Forskning och erfarenhet av drönare i växtförädling
Aakash Chawade, universitetslektor vid Institutionen för växtförädling på SLU
Ta del av forskning och beprövad erfarenhet gällande användning av drönare i växtförädlingen. Hur kan drönare användas för att undersöka växter och samla in data? Vad används drönare till idag i lantbruket och hur ser framtiden ut?

14.00 Vattenhushållning och vattenkvalitet
Miniseminarium med SLU Fältforsk-Vattenkommitté

Efter seminariet visas utlakningsförsök – SLU Utlakningsförsök på Lilla Böslid testar åtgärder för minskat växtnäringsläckage. Fältbesök i försök med Glyfostafritt vallbrott och strukturkalkning. SLU och Hushållningssällskapet Halland med finansiering av Stiftelsen lantbruksforskning.

15.00 Kan vi mildra konsekvenserna av för mycket/för lite vatten?
Föredrag med Harald Lagerstedt och Kalle Ström Töttrup, åtgärdssamordnare LEVA-Halland

16.00 Vattenhushållning och vattenkvalitet – Detta lär vi av försöken, vilka frågeställningar är viktiga framöver?
Miniseminarium med SLU Fältforsk-Vattenkommitté

Efter seminariet visas utlakningsförsök – SLU Utlakningsförsök på Lilla Böslid testar åtgärder för minskat växtnäringsläckage. Fältbesök i försök med Glyfostafritt vallbrott och strukturkalkning. SLU och Hushållningssällskapet Halland med finansiering av Stiftelsen lantbruksforskning.

 

Torsdag 14 september

Öppet kl. 10-16

Demonstrationer i fält 14 september

Plats: Se anvisningar på plats.

11.00 Demo jordbearbetningsredskap
11.00 Väderstad, 11.25 Kverneland – Maskingruppen, 11.35 Horsch – Swedish Agro

12.00 Demo plogar
12.00 Kuhn/Överum – Lantmännen maskin, 12.10 Kverneland – Maskingruppen

13.00 Demo jordbearbetningsredskap
13.00 Väderstad, 13.25 Kverneland – Maskingruppen, 13.35 Horsch – Swedish Agro

14.00 Demo plogar
14.00 Kuhn/Överum – Lantmännen maskin, 14.10 Kverneland – Maskingruppen

14.30 Demo jordbearbetningsredskap
14.30 Väderstad, 14.55 Kverneland – Maskingruppen, 15.05 Horsch – Swedish Agro

15.30 Demo plogar
15.30 Kuhn/Överum – Lantmännen maskin, 15.40 Kverneland – Maskingruppen

 

Hela dagen

10-15 VILL(T)SAM – demo av drönare som hjälpmedel för att förebygga och dokumentera viltskador
I projektet VILL(T)SAM utvecklas produkter och tjänster där drönare används för att skrämma bort djur från växande gröda. Flox robotics AB visar hur drönaren används i praktiken.

10-15 Prova att själv flyga drönare!
Här får du ta del av några av de senaste drönarprodukterna som alla kan flyga. En drönare för varje lantbrukare.

 

Föredrag 14 september

11.15 VILL(T)SAM – seminarium drönare som hjälpmedel för att förebygga och dokumentera viltskador
I projektet VILL(T)SAM utvecklas produkter och tjänster där drönare används för att skrämma bort djur från växande gröda. Under seminariet får du fördjupade kunskaper om hur drönarlösningen ser ut idag och vad den kan erbjuda om något år.

14.00 Vattenhushållning och vattenkvalitet – utlakningsförsök
Visning av utlakningsförsök med Cristian Nilsson, försöksledare.
SLU Utlakningsförsök på Lilla Böslid testar åtgärder för minskat växtnäringsläckage. Fältbesök i försök med Glyfostafritt vallbrott och strukturkalkning. SLU och Hushållningssällskapet Halland med finansiering av Stiftelsen lantbruksforskning.

15.00 Kan vi mildra konsekvenserna av för mycket/för lite vatten?
Föredrag med Harald Lagerstedt och Kalle Ström Töttrup, åtgärdssamordnare LEVA-Halland

Plats: Stallet om inget annat anges.

 

 

Lilla Böslid demodagar-logo