Program Lilla Böslid demodagar

Onsdag 21 september

Öppet kl. 10-18

Demonstrationer i fält

Plats: Se anvisningar på plats.

11.00 Väderstads jordbearbetningsmaskiner

12.00 Flygning med drönare – Flox Robotics
Se framtidens metod mot viltskador i grödor från vildsvin och fåglar

13.00 Väderstads jordbearbetningsmaskiner

15.00 Väderstads jordbearbetningsmaskiner

16.00 Flygning med drönare – Flox Robotics
Se framtidens metod mot viltskador i grödor från vildsvin och fåglar

17.00 Väderstads jordbearbetningsmaskiner

 

Föredrag

Plats: Stallet om inget annat anges.

10.10 Film Greppa Näringen – Länsstyrelsen i Hallands län

10.15 Hönshirs – var kommer det ifrån och hur bekämpar vi det?
Alexander Lilliehöök, växtodlingsrådgivare Hushållningssällskapet Halland

10.45 Gynna pollinerare för bättre skörd och ökad mångfald
Plats: Holkväggen på innergården
John Strand, Fil Dr Liminologi, Hushållningssällskapet Halland

12.30 Viltskadebekämpning
Flox Robotics berättar hur du kan använda den nya drönartekniken för viltskadebekämpning och utvecklingsprojekt som är på gång.

14.00 Bevattning i ett klimat i förändring, hur säkras tillgång till vatten?
Louise Zetterholm, miljörådgivare, Hushållningssällskapet Halland & Peter Johansson, Östorps bevattning

14.30 Gynna pollinerare för bättre skörd och ökad mångfald
Plats: Holkväggen på innergården
John Strand, Fil Dr Liminologi, Hushållningssällskapet Halland

16.30 Viltskadebekämpning
Flox Robotics berättar hur du kan använda den nya drönartekniken för viltskadebekämpning och utvecklingsprojekt som är på gång.

 

Torsdag 22 september

Öppet kl. 10-14

Demonstrationer i fält

Plats: Se anvisningar på plats.

11.00 Väderstads jordbearbetningsmaskiner

12.00 Flygning med drönare – Flox Robotics
Se framtidens metod mot viltskador i grödor från vildsvin och fåglar

13.00 Väderstads jordbearbetningsmaskiner

 

Föredrag

Plats: Stallet om inget annat anges.

10.15 Bevattning i ett klimat i förändring, hur säkras tillgång till vatten?
Louise Zetterholm, miljörådgivare, Hushållningssällskapet Halland & Peter Johansson, Östorps Bevattning

10.45 Gynna pollinerare för bättre skörd och ökad mångfald
Plats: Holkväggen på innergården
John Strand, Fil Dr Liminologi, Hushållningssällskapet Halland

12.30 Viltskadebekämpning
Flox Robotics berättar hur du kan använda den nya drönartekniken för viltskadebekämpning och utvecklingsprojekt som är på gång.

13.00 Hönshirs – var kommer det ifrån och hur bekämpar vi det?
Alexander Lilliehöök, växtodlingsrådgivare Hushållningssällskapet Halland

13.30 Film Greppa Näringen – Länsstyrelsen i Hallands län