Förebygg brott på landsbygden

Årligen stjäls maskiner, maskindelar, drivmedel, verktyg, dyr GPS-utrustning med mera för stora belopp i Sverige. I vissa fall blir konsekvenserna dyra driftstopp för hantverkare, jord- och skogsbrukare då nödvändig utrustning för företagare försvinner.

Hushållningssällskapet Halland har tillsammans med Polismyndigheten, Länsstyrelsen Hallands län, Lantbrukarnas riksförbund Halland och Länsförsäkringar Halland tagit fram en folder med en checklista för att se över sin gård eller fastighet.

Folder med checklista – Förebygg brott på landsbygden

Lyssna på ett poddavsnitt om brottsförebyggande på landsbygden

Mer information

Utöver checklistan i foldern har vi samlat länkar med ännu mer information från alla samverkande aktörer.

Polisen – Lantbruksstölder – skydda dig

Länsförsäkringar Halland – Skydda dig mot inbrott och stöld

Länsstyrelsen Hallands län – Brottsförebyggande arbete

LRFs handlingsplan mot brottslig djurrättsaktivism

LRF – Vägledning vid gårdsbesök – tryggt och säkert