Stipendium ur George Stenströms fond

Genom åren har Hushållningssällskapet Halland delat ut stipendium ur George Stenströms fond. Pristagarna visas nedan.

2023 Lisa Lemke, Skrea
2022 Jannike och Richard Näslin, Gunnagård, Svartå
2021 Kristina Gustafsson, Skällentorp
2020 Carl Jonsson, Toftens Lantbruk
2019 Solhaga Stenugnsbageri, Sara Wennerström, Slöinge
2018 Slöinge kafferosteri, Slöinge (Daniel Eråker)
2017 Lars och Anders Maskin AB
2016 Peter och Ann-Helén von Braun, Mostorps Gård, Getinge
2015 Skrea Ost, Monica Bondesson, Skrea Kullgård, Falkenberg och Harryssons mjölk, Familjen Harrysson,
2015 Skrea Kullsgärde, Falkenberg
2014 Ralf och Sabine Tebaay, Gudmundsgården, Slöinge
2012 Torbjörn Jönsson och Mika Slättsjö, Årstrand
1990 Ingegärd och Henry Jonson, Bergsgård, Vessigebro
1990 Birgitta och Jan Henriksson, Skällentorp, Eftra
1984 Bertil och Erik Larsson, Stranninge, Långås
1984 Anna-Lisa och Ingemar Gustafsson, Björsgård, Heberg
1984 Evy och Håkan Svensson, Hjärtared, Ullared
1984 Ingrid och Karl-Åke Karlsson, Välasjö, Ullared