Folke Willstrands donationsfond

Genom åren har Hushållningssällskapet Halland delat ut priser ur Folke Willstrands donationsfond.

Donationsfondens syfte: Att uppmuntra, bevarande och befrämjande av sydhalländsk natur och kultur. De kvinnor och män, barn och ungdomar inom Laholms stad och Hök´s härad som genom personlig insats fredar, berikar, förskönar eller på annat sätt visa sig vara goda natur- och kulturvårdare, må erhålla utdelning från fonden.

2023 Ann-Christine Gustavsson, Fågelsång, Våxtorp
2022 Maggan Ek och Peter Bengtsson, Ysby, Laholm
2021 Britt och Leif Johansson, Rollstorp, Laholm
2020 Malmnäs Möbler & Interiör
2019 Vardagsmuseet i Ålstorp, Laholm
2018 Strandteatern Mellbystrand (Kristina Sahlberg och Ariel Striim)
2018 Kerstin och Sven Hallenheim, Vallens säteri, Våxtorp
2017 Catharina och Daniel Sanjay Ohlsson- boken Penseldrag (en bok om konstnären Kirke Ralph),
2017 Roy Karlsson och Christina Lindvall-Nordin – boken Arkitekten och hans husen bok om Svend Bögh Andersen 2016
2016 Knäreds Samhällsförening, samhällsinsats
2016 AnnLis Krüger, Veinge, konstnär
2015 Ingrid Jönsson, Laholm, bingestickning
2015 Nils-Erik Nilsson, Laholm, renovering Ebbaredsstugan
2014 Roland Davidsson, Knäred
2013 Samuel Nilsson, Hjörnered, Laholm
2012 Catharina Svala, Laholm för utvecklingsinsats för att bevara och utveckla lantbrukslandskapets natur- och kulturvärden
2012 samt ytterligare 20 tkr för projektet ”Natur och kulturvärden i Södra Halland”. Totalt 80 tkr.
2011 Catharina Svala, Laholm
2010 Lina Jonsson, musikstuderande, Laholm
2009 Mikael Bengtsson som driver biograf Maxim i Laholm
2008 Karl-Inge Uhlin, Laholm för utgivning av bok om sydhalländska dialekter.
2007 Kirke Ralph, Laholm
2006 Halländska Hemslöjdsföreningen, Bindslöjden för framtagande av en skrift ”Binget 100 år”
2005 går till en fond som är under bildande. Fonden skall stå för skötselkostnader för den
2005 nyrestaurerade Smedjeån. Projektet presenterades av Peter Feuerbach och belöningen
2005 mottogs av Sven-Erik Karlsson, ordförande i Smedjeåns Regleringsföretag.
2002 Karin Ottosson, Fågelsång, Våxtorp
2002 Eva Jagrell, Wingesgatan, Laholm
2001 Laholms Lokalavdelning för projektet ”Härliga Hjörnered”
2000 Gerry Andersson för utveckling av Kulturskolan Laholm
1999 Ulla Gunnarsson, Laholm
1998 Assar Johansson, Stocken Frillesås
1998 Bror Lidberg, Rostorp Idala
1998 Ann-Christin och Roland Olsson, Kläppa, Åsa
1993 Kurt Karlsson, Ysby, Laholm
1987 Arne Ericsson, Mellby, Laholm.