Vår historia

Hushållningssällskapet Halland är en kunskapsorganisation med lång tradition i Halland. På kungligt initiativ bildades organisationen 1812. Organisationsformen är sin egen och ett mellanting mellan stiftelse och förening. I början av 1800-talet var det ett akut behov av att stoppa flygsanden och öka kunskapsnivån bland landsbygdsbefolkningen. Sedan dess har verksamheten styrts av de behov som finns.

Idag finns kompetens inom organisationen att jobba med frågor i hela kedjan från jord till bord – utifrån de behov som Halland och dess omgivningar står inför på kort och lång sikt.