Organisation

Vi har cirka 1100 medlemmar. Hushållningssällskapet Halland verkställer de uppdrag och tar den riktning styrelsen bestämmer.

Våra stadgar finner du här: Hushållningssällskapets stadgar efter regeringsbeslut 20150326

Styrelse

Jörgen Börjesson
Ordförande
073-965 84 39
jorgen.eriksberg@telia.com

Erik Gunnarsson
Ledamot
070-982 80 37
erik@skottorp.com

Anders Richardsson
Ledamot
0708-52 25 72
richardssonanders@gmail.com

Ulrika Rylin
Ledamot
070-872 29 44
ulrika.rylin@varberg.se

Börje Gunnesson
Ledamot
070-214 21 51
borje.gunnesson@gmail.com

Helena Stenström
Ledamot
073-833 36 86
helena@siaglass.se

Ulf Johansson
Ledamot
0705-11 40 70
ulf@sjosgarde.se

Malin Ekwall
Ledamot
0703-56 68 11
malin@tiraholm.se

John Strand
Personalrepresentant
073-088 64 79
john.strand@hushallningssallskapet.se