Organisation

Vi har cirka 1300 medlemmar. Hushållningssällskapet Halland verkställer de uppdrag och tar den riktning styrelsen bestämmer.

Våra stadgar finner du här: Hushållningssällskapets nya stadgar efter regeringsbeslut 20150326

Styrelse

Stefan Bengtsson
Ordförande
070-202 60 15
stefan.bengtsson@hushallningssallskapet.se

Jörgen Börjesson
Vice Ordförande
073-965 84 39
jorgen.eriksberg@telia.com

Erik Gunnarsson
Ledamot
070-982 80 37
erik@skottorp.com

Anders Rikardsson
Ledamot
0708-52 25 72
richardssonanders@gmail.com

Anders Axelsson
Ledamot
070-550 62 91
anders@hansagard.se

Ulrika Rylin
Ledamot
070-872 29 44
ulrika.rylin@varberg.se

Börje Gunnesson
Ledamot
070-214 21 51
borje.gunnesson@gmail.com

Helena Stenström
Ledamot
073-833 36 86
helena@siaglass.se

John Strand
Personalrepresentant
073-088 64 79
john.strand@hushallningssallskapet.se