Om Hushållningssällskapet Halland

Sedan över 200 år har Hushållningssällskapet Halland varit med och utvecklat lantbruk och landsbygd i Halland. En resa från ett fattigt landskap till en välmående region. En utveckling som fortsätter och där vi ska vara med som en viktig partner i kedjan från jord till bord, från producent till konsument.

Idag finns kompetens inom organisationen att jobba med frågor i hela kedjan från jord till bord – utifrån de behov som Halland och dess omgivningar står inför på kort och lång sikt. Fem medarbetare har disputerat och ett flertal projektledare har lång erfarenhet av att både söka, driva och redovisa stora och komplexa projekt. Våra rådgivare/konsulter är väl insatta i sina ämnesområden och är eftertraktade av kunderna. Inom organisationen finns också tillgång till testbäddar i form av flera utlakningsstationer och över 100 ha mark.

Hushållningssällskap finns över hela landet och samarbete sker med dem eller andra – utifrån vilket behov som finns.