Stipendier och fonder Gotland

Hushållningssällskapet förvaltar olika fonder och delar årligen ut avkastningen av dessa i form av premieringar och belöningar i olika former. Stipendier ur olika fonder kan sökas utifrån kriterierna som upprättaren av fonden beslutat om. Ansökan till stipendie görs genom att genom att fylla i nedanstående formulär.

Stipendier för gotländsk jordbruksungdom

Hugo och Josefina Karlströms minnesfond

Stipendier till ungdom under 30 år från jordbrukarhem eller från hem som har sin utkomst vid jordbruket. Stipendiet är avsett som bidrag för genomgång av lantbruksskola, folkhögskola, annan gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Ansökan tas emot under januari månad varje år. Sista ansökningsdag 31 januari.

Om du har frågor kontakta oss.


 

Nya priser och stipendier

Vi vill också upplysa om möjligheten att själv instifta nya priser eller stipendier att delas ut på Hushållningssällskapets årsmöten och på så sätt bidra till att premiera det man själv vill uppmuntra, värna eller lyfta fram. Vill Du diskutera olika möjligheter, ta kontakt med oss!