Matverkstan på Gotland

I vår Matverkstad kan du som behöver en välutrustad livsmedelslokal för din produktion hyra in dig i ett storkök i “miniformat” . Här kan du prova ut nya produkter, recept, förpackningar, metoder eller helt enkelt producera en mindre serie för försäljning till allmänheten.

Det är viktigt att du har grundläggande kunskaper i livsmedelshygien och har lämpliga rutiner för din produktion. Du skall själv anmäla din produktion till Miljö- och hälsokontoret på Region Gotland. Målet är “säker mat”, dvs. minimera risken för spridning livsmedelsburna sjukdomar t.ex. matförgiftningar. Läs mer om livsmedelshygien och riktlinjer på Livsmedelsverkets hemsida.

Alla som producerar och skall saluföra livsmedel till allmänheten måste själva kontakta Miljö- och hälsokontoret.

Utrustning

Vi har utrustning som kombiugn för 5 bleck, 45 liters kokgryta, Björnblandare, Quick chill avsvalningsskåp, stekhäll, konventionell spis med ugn, Fillflex -påfyllningsmaskin, lockpåskruvare för burkar mm

      

Vill du hyra Matverkstan?

Kontakta Mats Pettersson, telefon 070-316 04 01, mats.pettersson(a)hushallningssallskapet.se

 

Dokument

Här kan du läsa och ladda ner

 

Hyreskontrakt och hygienkontrakt skall skrivas på och lämnas till oss på Hushållningssällskapet i samband med din hyra av lokalen.