Digitala fältvandringar på Gotland

På grund av att många arrangemang ställs in just nu har vi istället gjort digitala fältvandringar som du kan ta del av här

 

Vårens VALL-RALLY (på Facebook)

Valtalet Gotland

Publicerat av Hushållningssällskapet Gotland Onsdag 20 maj 2020