Styrelse och övriga förtroendevalda

Hushållningssällskapets styrelse kallas Förvaltningsutskottet (FU), och består av 8 ordinarie ledamöter. Förvaltningsutskottet har till uppgift att dra upp långsiktiga strategier för hur Hushållningssällskapet skall utvecklas. Av tradition brukar landshövdingen sitta som ordförande i Hushållningssällskapet, så även idag. Denna tradition har pågått sedan 1801 då S.M von Rajalin valdes till sällskapets talesman.

 

 

Landshövdingen är av tradition ordförande i Hushållningssällskapet

Landshövding Anders Flanking är ordförande i Hushållningssällskapet och Peter Olsson, När är ordförande i styrelsen dvs Förvaltningsutskottet.

 

 

 

Förvaltningsutskottet 2020 – 2021

-här kan du se vilka som sitter i Hushållningssällskapets styrelse

 

Övriga förtroendevalda

Hushållningssällskapets fullmäktige är de som har rösträtt på årsmötet. De är utsedda representanter från varje hushållningsgille på hela ön. Läs mer om gillena under Medlem/Gillen.

Vidare har vi våra revisorer och valberedning.

Tveka inte att kontakta våra ledamöter för att diskutera Hushållningssällskapets mål och arbete framöver.

 

Hushållningsgillen på Gotland

Hushållningssällskapet är en medlemsorganisation. Som medlem i Hushållningssällskapet delas man in i ett hushållningsgille. Gillet är den lokala verksamheten inom Hushållningssällskapet. Som medlem får du bland annat:

– Delta i gillets verksamhet
– Vår medlemstidning med 5 nummer per år
– Möjlighet att påverka landsbygdsutvecklingen
– Delta i olika aktiviteter, t ex resor, fester, kulturprogram, fält- och gårdsvandringar.

Hushållningsgillena har varje år i september/oktober årsmöten som brukar innefatta ett trevligt studiebesök med efterföljande föredrag och årsmötesförhandlingar. Förutom årsmötet kan gillet arrangera andra träffar under året. Här finns förslag på aktiviteter som kan locka.

Till gillets aktiviteter (såväl årsmötet som andra gillesaktiviteter) välkomnas dels Hushållningsgillets egna medlemmar, medlemmar från andra gillen och ALLA som är intresserade av att delta -även om du inte är medlem i Hushållningssällskapet.

 

Gillet har en egen styrelse.

Kontakta gärna ordföranden om Du har förslag på aktiviteter eller synpunkter på verksamheten. Gillen och gillesordförande

 

På Gotland finns 9 hushållningsgillen. Tidigare hade vi 22 gillen uppdelade och uppkallade efter den gamla tingsindelningen på Gotland, men under hösten 2009 slogs många gillen samman och bildade 9 nya gillen. Här kan du se socken- och gillesindelningen på Gotland. Namnen på gillena är desamma som tidigare:

Fårö Rute Forssa gille
Lummelunda Bro Endre Visby gille 
Bäl Lina gille
Dede Halla gille
Kräklinge Garda Burs gille
Stenkumla Banda gille
Hejde gille
Hemse Fardhems gille
Hablinge Grötlinge Hoburgs gille

 

 

Protokoll från gillenas årsmöten 2019 (val):

Läggs in i den takt de blivit justerade

 

Bro Endre Lummelunda Visby gille

Bäl och Lina

Dede och Halla gille

Fårö, Rute och Forssa gille

Hablinge Grötlinge och Hoburgs gille

Hejde gille

Hemse Fardhems gille

Kräklinge Garda Burs gille

Stenkumla Banda gille