Årsmöte 2020

Hushållningssällskapets 229:e årsmöte -för första gången DIGITALT! Alla förtroendevalda var på plats och röstade. Landshövding Anders Flanking var ordförande.

 

Dessutom hölls föredrag av Hushållningssällskapets förbund -förbundsdirektör Jesper Broberg och förbundsstyrelsens ordförande Maria Norrfalk.

Den festliga lunchen fick deltagarna fixa själva i år och prisutdelningen har skett coronasäkert i pristagarnas hem i förväg.

 

Här kan du se pristagarna ta emot sina priser och höra deras egna berättelser om sin verksamhet.

Prisutdelning Hushållningssällskapets årsmöte 2020, del 1

Årets växtodlare på Gotland

Swedbanks belöning

Arla Foods hederspris för högst avkastande mjölkkobesättning på Gotland 2020

 

Prisutdelning Hushållningssällskapets årsmöte 2020, del 2

Gotlands Södra Härads Kreatursförsäkringsförenings pris för god djuromsorg

Insatser för utveckling på Gotland