Årsmöte Gotland

Hushållningssällskapets årsmöte hålls traditionsenligt första fredagen i december i spegelsalen på Wisby Hotell. På årsmötet avhandlas först själva årsmötesförhandlingarna.

Kallade till årsmötet är förvaltningsutskottet, gillesordförande, fullmäktigeledamöter, andra förtroendevalda (valberedning och revisorer), speciellt inbjudna samt pristagare och andra belöningsmottagare. Rösträtt på årsmötet har fullmäktigeledamöterna. Efter årsmötesförhandlingarna brukar ett intressant föredrag hållas av en speciellt inbjuden talare. Efter föredraget kommer den spännande prisutdelningen där massor av priser, stipendier, diplom och andra belöningar väntar våra välförtjänta pristagare. När den sista blomman och diplomet överräckts är det dags för den festliga lunchmåltiden som alla väntat på.