Kontakt

Vill du träffa oss kan besöka oss på vårt kontor på Gotland Grönt Centrum i Roma eller på vår försöksstation Hallfreda i Follingbo. Du kan också kontakta oss via mejl och telefon.

 

Hushållningssällskapet Gotland

Postadress:   Roma Lövsta 10, 622 54 Romakloster

Telefon:          se respektive rådgivares nummer här i listan

E-post:            gotland@hushallningssallskapet.se

Kontakt med personal via e-post:   fornamn.efternamn@hushallningssallskapet.se

 

Administration

VD Stefan Lindstedt 076-104 94 42

Medlemsfrågor Tove Hellström 0498-69  10 50

Ekonomi och bokföring  Peter Olofsson 0498-20 22 40, 070-775 76 37

Avbytarärenden

Peter Olofsson 0498-20 22 40, 070-775 76 37

 

Hallfreda Försöksstation

Försöksledare
Bo Pettersson 0498-20 22 45, 070-775 76 34

Postadress: Hallfreda Follingbo, 621 91 Visby

 

Hushållningssällskapets russtam på Lojsta hed:

Tillsynsperson

Ingvar Andersson 070-547 82 68
Autsarve, Lojsta