Välkommen till Hushållningssällskapet Gotland

Hushållningssällskapet på Gotland är en fristående medlemsorganisation. Vår verksamhetsidé är att genom kunskapsspridning främja utvecklingen av lantbruket och landsbygden – en uppgift lika aktuell idag som vid starten 1791.

 

 

 

Aktuella aktiviteter

Våra lokala tjänster

Kostnadsfri Rådgivning Ekologiskt lantbruk

Läs mer här

Digitala fältvandringar

Digitala fältvandringar på Gotland