Vår historia

Under första hälften av 1800-talet bildades Hushållningssällskap i varje län i Sverige. De var en kombination av förvaltningsmyndighet och medlemsorganisation.

Till en början fick Hushållningssällskapen i huvudsak finansiera sin verksamhet genom medlemsavgifter och räntor. Först i och med att husbehovsbränningen avskaffandes fick Hushållningssällskapen mer påtagliga resurser att röra sig med, nämligen 1/5 av skatten på brännvinstillverkningen.

Uppgiften var att arbeta för jordbrukets, trädgårdsodlingens, skogsbrukets och fiskets utveckling. Hushållningssällskapen anställde agronomer och veterinärer som spred information om husdjursskötsel, odlingsmetoder och redskap. Andra vanliga aktiviteter var försöksodlingar, lantbruksmöten och husdjurspremieringar.

Hushållningssällskapen har arbetat inom många områden, förutom jordbruksfrågor även järnvägsbyggande, start av kooperativa föreningar, banker, försäkringsbolag, lantbruksskolor och verksamhet inom sjukvård. I takt med att samhället utvecklades bildades nya organisationer och myndigheter som tog hand om de verksamheter som bl.a. Hushållningssällskapen var med och startade.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gefleborgs läns Hushållningssällskap

Landshövding Erik Sparre kallade tolv män för att bilda Hushållningssällskapet i Gävleborgs län 28 januari 1814. Gävleborgs läns Hushållningssällskap slogs samman med Hushållningssällskapet i Kopparberg/Dalarna år 2001.

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kopparbergs läns Hushållningssällskap, senare Dalarna

Den 11 september 1850 hölls det första mötet i Falun och fyra år senare fastställdes stadgarna.  Landshövdingen P. D Lorichs var drivande vid bildandet och blev sällskapets förste ordförande.

 

 

Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg

Vid sällskapens årsmöte 2001 beslutades att Dalarnas Hushållningssällskap och Gävleborgs läns Hushållningssällskap skulle gå samman.

Hösten 2004 såldes Kungsgårdens huvudbyggnad av Hushållningssällskapet och 2005 avyttrades mark och ekonomibyggnader. Kontoret placerades nu i Storvik.

Sällskapet bildade tillsammans med Stockholm, Uppsala och Södermanland samt Örebro län,  rådigvningsbolaget HS Konsult AB år 2005. Rådgivningsverksamheten övertogs av HS Konsult och Hushållningssällskapet kunde koncentrera sig på medlemsverksamheten.