Om oss

Förvaltningsutskott för Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg

Alla medlemmar tillhör ett Hushållningsgille. Gillena väljer ombud till årsmötet som hålls en gång per år. Ombuden väljer ledamöter i Förvaltningsutskottet.

Ordförande
Elisabeth Rooth Eriksson
Värdshusvägen 13, 791 31 Falun, 070-347 18 11, rooth.eriksson@gmail.com

Vice ordförande
Magnus Hägglund
Hov 1233, 821 67 Vallsta, 070-240 67 77, kokungen6651@gmail.com

Ledamöter
Anna Larsson
Teve kvarn 1, 827 52 Järvsö, 070-246 85 78, anna.tevekvarn@gmail.com

Helena H Nordin
Smednäsvägen 2, 790 25  Linghed, 070-415 56 06, helena@dalkullaekonomi.se

Leif Karlsson
Prästhagsvägen 5, 812 93 Kungsgården, 070-397 33 82, leif.karlsson@hushallningssallskapet.se

Godkänd revisor
Peter Sjöberg
Grant Thornton, Box 255, 791 26 Falun, 023-70 55 00

Revisorer
Karl Johan Petersson
Fornby 108, 774 98 Horndal, 073-3626963, karl-johan@fornbygard.se

Anders Svanberg
Österböle 8795, 821 98 Regnsjö, 070 327 61 07

Ersättare
Jan Hedlund, Hedesunda

Valberedning
Agneta Lennartsson, sammankallande
Fermansbo Berreksvägen 67, 810 20 Österfärnebo, 0291-510 23

Anders Bengtsson
Baggärdet 12, 790 15 Sundborn, 023-612 16

Lena Ericsson
Nerbyvägen 37, 774 98 Horndal, 0226-711 19, 070-632 53 19

Sonja Westerlund
Acktjära 2269, 821 91 Bollnäs, 070-6076841, sonjawesterlund@hotmail.com