Om oss

Förvaltningsutskott för Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg

Alla medlemmar tillhör ett lokalt Hushållningssällskap. De lokala Hushållningssällskapen väljer ombud till årsmötet som hålls en gång per år. Ombuden har rösträtt och väljer ledamöter till Förvaltningsutskottet.

Ordförande
Elisabeth Rooth Eriksson
Värdshusvägen 13, 791 31 Falun, 070-347 18 11, rooth.eriksson@gmail.com

Vice ordförande
Magnus Hägglund
Hov 1233, 821 67 Vallsta, 070-240 67 77, kokungen6651@gmail.com

Ledamöter
Siw Olsims
Lötändan 2, 818 92 Valbo, 070-563 09 23, siw@olsimsgard.se

Christina Bröms
Silvkannvägen 20, 792 90 Sollerön, 0250-267 72, 073-561 10 07, christina.broms@utb.mora.se

Anna Larsson
Teve kvarn 1, 827 52 Järvsö, 070-246 85 78, anna.tevekvarn@gmail.com

Godkänd revisor
Peter Sjöberg
Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Box 1343, 801 38 Gävle 026-457 05 00

Revisor
Lars Hermansson
Övernora 5, 776 96 Dala-Husby 0225-310 70
Ersättare Jan Hedlund, Hedesunda

Revisor LST
Thorsten Åstrand
N:a Lingbovägen 1, 816 92 Lingbo 0297-505 36

Valberedning
Agneta Lennartsson, sammankallande
Fermansbo Berreksvägen 67, 810 20 Österfärnebo, 0291-510 23

Anders Bengtsson
Baggärdet 12, 790 15 Sundborn, 023-612 16

Lena Ericsson
Nerbyvägen 37, 774 98 Horndal, 0226-711 19, 070-632 53 19

Sverker Johansson
Fiskens väg 26, 821 51 Bollnäs, 0278-162 24