Årsstämma

Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg kallar till årsstämma

KALLELSE till

Förvaltningsutskottets ledamöter
Ordinarie fullmäktigeledamöter
Gillesordförande för kännedom
Valberedningen
Revisorer
Ordförande för årsstämman
Hedersledamöter

Förvaltningsutskottet och ordinarie fullmäktigeledamöter kallas härmed till årsmöte i Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg. Som vanligt välkomnar vi även medlemmar till stämman.

Tid och plats:     Lördagen den 13 maj 2023, Åkerblads Hotell & Gästgiveri, Tällberg

Program
10.00     Kaffe och smörgås samt registrering

10.30     Årsmötet inleds

                Maria Norrfalk, förbundsordförande Hushållningssällskapens förbund;

                Förbundets roll – att företräda, samla och stödja, vad innebär detta?

12.30      Lunch

13.30     Stipendieutdelning

              Per Sandberg, ordförande i Örebro läns Hushållningssällskap; Direktmedlemskap, ett sätt att ge alla medlemmar ett inflytande

15.30 ca Årsmötet avslutas

              Kaffe och kaka

Anmälan
Anmälan till årsmötet ska ske till Hushållningssällskapet senast den 5 maj på
tel. 0290-33600 eller e-post hskonsult@hushallningssallskapet.se
Glöm inte att anmäla eventuell specialkost. Möjlighet till övernattning finns, kontakta Anna Larsson, 070 246 85 78.

Motioner
Lämna in motioner senast 2023-04-13.

Välkomna!

Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg
Elisabeth Rooth Eriksson, ordförande