Medlem

Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg har närmare 700 medlemmar, som stödjer vårt arbete för en livskraftig landsbygd. Hushållningssällskapet verkar för en levande landsbygd, ett aktivt företagande och ett starkt förtroende mellan konsumenter och producenter. Hushållning med naturresurser är grunden för all vår verksamhet. Genom vårt arbete vill vi medverka till ett långsiktigt uthålligt samhälle byggt på enskilda människors värde, hälsa och tillit. Expertkunskap säljs via vårt rådgivningsbolag HS Konsult.

Vårt medlemskap är öppet för alla, och om du önskar kan du också själv aktivt arbeta med frågor som rör din bygd via våra lokala Hushållningssällskap. En del väljer att ge sitt passiva stöd och nöjer sig med att läsa medlemstidningen “Gröna affärer”, som kommer 5 gånger per år. Andra är mer aktiva, utnyttjar medlemsförmåner, deltar vid studieresor, temadagar och möten. Valet är ditt!

Allas behov ser inte likadant ut, därför har vi fyra olika medlemsformer. Du hittar säkert en som passar just dig!

Stödjande medlemskap 2019

Du får vår medlemstidning “Gröna affärer” som kommer ut fem gånger per år. Tidningen är 36 sidor faktaspäckad information till landsbygdens näringar. Du är välkommen att delta i ditt lokala Hushållningssällskaps verksamhet, och kan som medlem alltid föra fram dina synpunkter på vilka frågor vi skall driva.

Medlemsavgiften är:
Stödjande medlem
400 kr
Stödjande familjemedlemskap 550 kr Medlemskap för företagare 150 kr. Fast avdragsgill serviceavgift 400 kr + moms 100 kr. Totalt 650 kr.

Kontaktperson för Hushållningssällskapet WX Susanne Eriksson, 018-56 04 05 E-post susanne.eriksson@hushallningssallskapet.se

Kundklubben Guldkorn 2019

Kundklubben är ny fr o m 1/1 2019 och ersätter tidigare Aktivt Lantbruksmedlemskap.

Du får allt det här:

Medlemskap i ditt lokala Hushållningssällskap Ger dig tillgång till lokala aktiviteter i din hembygd. Värde 400 kr

Medlemstidning
Årsprenumeration på vår tidning “Gröna affärer” som utkommer med fem nr per år. Värde ca 300 kr

Nyhetsbrev
Aktuell information med fyra nr per år från våra ämnesområden, skrivet för just dig! Värde ca 350 kr

Webbinarium
Vi träffas på webben och diskuterar ett aktuellt ämne. Värde ca 350 kr

Kalkyler
Bidragskalkyler för växtodling och lantbruksdjur. Vi bjuder in till träff för genomgång av nyheter i dessa. Värde 1 080 kr

Maskinkostnader
Används som ett hjälpmedel när du vill räkna på dina kostnader. Bra som underlag för maskinplanering och maskinsamverkan. Värde 250 kr

Rabatt på våra tjänster Du får rabatt, totalt ända upp till 10 000 kr på våra tjänster. Rabatten gäller för tjänster som inte redan är finansierade genom Landsbygdsprogrammet och EU.

Försöksresultat
Försöksrapporten och en temadag på Brunnby Gård, Västerås. Värde ca 400 kr

Fältvandringar
Tre fältvandringar på olika orter under säsongen, delta i alla tre eller bara en, du väljer!

Brunnby Lantbrukardagar Specialvisning av försöksodlingarna för dig som är medlem i Guldkorn.

Olika förmåner under året från våra samarbetspartner Kundklubbsbrev där vi delger dig som Guldkorns-medlem ännu fler förmåner i form av rabatter och erbjudanden från olika samarbetspartner.

Pris
Kundklubben Guldkorn är en investering på 3 045 kr inkl. moms varav 150 kr är medlemsavgift, övrigt är avdragsgillt fördelat på 400 kr serviceavgift, 1 916 kr kundklubbsmedlemskap och 579 kr moms.

Kontaktperson för kundklubben Guldkorn Magnus Eriksson, 021-17 77 30 E-post magnus.eriksson@hushallningssallskapet.se