Välj Hushållningssällskap

Med kunskap, kundfokus och medlemsengagemang utvecklar vi det gröna näringslivet.

Hushållningssällskapet består av 15 Hushållningssällskap, från norr till söder, från öst till väst. Förankringen i hela landet är viktig. Vi arbetar med landsbygdens utveckling efter våra regionala förutsättningar och med våra kundgruppers utmaningar som drivkraft. Vi är sedan över tvåhundra år en oberoende aktör som verkar för att hushålla med jordens resurser.

Kunskap om regionala skillnader och förutsättningar gör att våra tjänster och vårt serviceutbud präglas av såväl långsiktighet som av det som sker i dagsläget. Ett unikt arbetssätt som värdesätts av kunder, medlemmar och samhällets företrädare.

Kunskap för landets framtid – vårt varumärkeslöfte

Vi driver naturbruksgymnasier, försöksgårdar, forskningsprogram, projekt för bättre mat – och erbjuder rådgivning för lantbrukets, skogsbrukets och landsbygdens utveckling.

Drygt 800 medarbetare – främst rådgivare, lärare, projektledare, forskare och fältförsökspersonal – delar en gemensam vision om en landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer. Vi har ca 30 000 medlemmar.

Här hittar du kontaktuppgifter och mer information om alla våra Hushållningssällskap.