Mässor och mötesplatser

Varje år medverkar vi till att hundratusentals människor träffas och inspireras, utbildar sig och knyter nya kontakter. Vi arrangerar egna mässor och marknader och samverkar med olika partners. Ibland är definitionen mässa eller marknad inte rättvisande, formerna för att mötas utvecklas.

Det sker ett viktigt utbyte både affärsmässigt och kunskapsmässigt och inte minst ger det viktig personlig stimulans.

Välkommen att delta som utställare, talare eller besökare!

 

Du hittar aktuella mässor, marknader och möten i kalendern.

Till kalendern