Stadgar och valberedning

Här kan du ta del av stadgarna för Hushållningssällskapets förbund.

Här kan du ta del av stadgarna för Hushållningssällskapets förbund.

Stadgar Hushallningssallskapens-forbund

Kontaktuppgifter valberedningen

Ordförande Peter Olsson, Hushållningssällskapet Gotland

Mobil: 0704-20 66 68
peter.olsson@lansfast.se