Stadgar och valberedning

Här kan du ta del av stadgarna för Hushållningssällskapets förbund.

Stadgar Hushållningssallskapens förbund

Kontaktuppgifter, valberedningen:

Tina Dahl
tinaladugarden@gmail.com
Tel: 070-522 92 02

Jörgen Börjesson
jorgen.borjesson@hushallningssallskapet.se
Tel: 073-965 84 39

Lennart Brolin
lennart@teambrolin.se
Tel: 070-398 03 52

Gertrud Olsson
gertrud.olsson@hushallningssallskapet.se
Tel: 070-305 08 74

Andreas Rydén
andreas.ryden@hskkb.se
Tel: 070-846 63 13

Bo Selerud
bo.selerud@hushallningssallskapet.se
Tel: 070-200 97 75