Remissyttranden 2022

Här samlar vi samtliga remissyttranden som gjort under 2022.

Remissyttrande Kraftsamling växthälsa

Remissyttrande avseende Skolverkets förslag till ändrade programstrukturer för de nationella yrkesprogrammen i gymnasieskolan 2022

Remissyttrande avseende förslag till nya föreskrifter om investeringsstöd och projektstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Remissyttrande avseende hållbar användning av växtskyddsmedel och om ändring av förordning

Remissyttrande avseende förslag om ändring i förordningen (2014-1101) om EU-s direktstöd för jordbrukare – mark i träda föreslås kunna användas för odling utan att rätten till stöd går förlorad

Remissyttrande avseende samråd om förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015-2) om ansökan om jordbrukarstöd

Remissyttrande avseende förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

Remissyttrande avseende översyn av känsliga områden enligt nitratdirektivet

Remissyttrande avseende miljösanktionsavgift för överträdelse av förbud mot användning av växtskyddsmedel på vissa platser samt krav på tillstånd vid användning av växtskyddsmedel i handelsträdgårdar

Remissyttrande avseende hyggesfritt skogsbruk

Remissyttrande Vägledning för prövning av tillstånd till användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden

Yttrande avseende samråd om Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion och om kontroll av ekologisk produktion

Remissyttrande avseende förslaget till ändring av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2021-47) om ekologisk produktion

Remissyttrande avseende verifiering av markkriterier

 

Sidan uppdateras löpande.