Remissyttranden

Remissyttrande är ett konkret verktyg för att officiellt framföra förslag och synpunkter på utredningar som berör Hushållningssällskapet och våra verksamheter. Vid framtagande av remissvar används kompetens och erfarenheter som finns hos alla 15 Hushållningssällskap.

Remissyttranden

Söker du remisser från år 2014 eller äldre, kontakta förbundskansliet

Kontakt