Kontakt

Vi som arbetar på Hushållningssällskapets förbundskansli

Jesper Broberg

Förbundsdirektör

Telefon: 070-22 99 878
Epost: jesper.broberg@hushallningssallskapet.se

Anna Poska

Förbundsekonom

Telefon: 070-551 04 58
E-post: anna.poska@hushallningssallskapet.se

Tina Sandell

Projektkoordinator / ekonomagronom

Telefon: 070 832 20 04
E-post: tina.sandell@hushallningssallskapet.se

Lisbeth Rauden

Redaktör Gröna Affärer

Telefon: 0707 13 99 44
E-post: lisbeth.rauden@hushallningssallskapet.se