Kontakt

Vi som arbetar på Hushållningssällskapets förbundskansli

Jesper Broberg

Förbundsdirektör

Telefon: 070-22 99 878
Epost: jesper.broberg@hushallningssallskapet.se

Anna Poska

Förbundsekonom

Telefon: 070-551 04 58
E-post: anna.poska@hushallningssallskapet.se

Tina Sandell

Projektkoordinator / ekonomagronom

Telefon: 070 832 20 04
E-post: tina.sandell@hushallningssallskapet.se

Christian Wallin

Marknad och kommunikationsansvarig

Telefon: 073 064 91 69
E-post: christian.wallin@hushallningssallskapet.se