Kontakt

Vi som arbetar på Hushållningssällskapets förbundskansli

Bo Selerud

Förbundsdirektör

Telefon: 070-200 97 75
Epost: bo.selerud@hushallningssallskapet.se

Anna Poska

Förbundsekonom

Telefon: 070-551 04 58
E-post: anna.poska@hushallningssallskapet.se

Lisbeth Rauden

Redaktör Gröna Affärer/Pressansvarig

Telefon: 0707 13 99 44
E-post: lisbeth.rauden@hushallningssallskapet.se

Ulla Frisk

Projektledare Agtech Challenge/tf kommunikatör
Telefon 070-288 80 96
E-post ulla.frisk@hushallningssallskapet.se