Kontakta Förbundet

Vi som arbetar på Hushållningssällskapets förbundskansli

Bo Selerud

Förbundsdirektör

0702-00 97 75
bo.selerud@hushallningssallskapet.se

Anna Poska

Förbundsekonom

0705-51 04 58
anna.poska@hushallningssallskapet.se

Lisbeth Rauden

Redaktör Gröna Affärer

0707-13 99 44
lisbeth.rauden@hushallningssallskapet.se

Sara Hertzman Persson

Pressansvarig &
nationell kommunikatör

0730-91 72 22
sara.hertzman@hushallningssallskapet.se

Nicklas Bengtsson

Projektutvecklare

0709-64 30 08
nicklas.bengtsson@hushallningssallskapet.se

Theodor Landén Rhodin

Projektkoordinator

0708-32 20 04
theodor.landen@hushallningssallskapet.se

Martin Svärd

Nationell IT

0702-81 40 10
martin.svard@hushallningssallskapet.se

Anne Helgesson

Nationell projektkommunikatör

0707-13 13 38
anne.helgesson@hushallningssallskapet.se