Förbundsstyrelsen

Maria Norrfalk är ordförande i Hushållningssällskapens förbund sedan maj 2018.

Maria Norrfalk har tidigare varit landshövding i Dalarna och generaldirektör för Skogsstyrelsen och Sida. Hon har lång erfarenhet från de gröna näringarna och som statlig ämbetsman på toppnivå. Hon arbetar nu i flera styrelser. Hon är vice ordförande i SLU där hon också är hedersdoktor. Hon är ordförande i Sveriges Hembygdsförbund och Fortifikationsverket och sitter också i styrelsen för trädgårdskoncernen Econova. Maria Norrfalk arbetar även ideellt inom Världsnaturfonden och Kungliga skogs- och lantbruksakademien där hon är ledamot.

Senaste förbundsstämman ägde rum digitalt i juni 2020. 

Förbundsstyrelsen 2020-2021 består av:

Maria Norrfalk, Förbundsordförande

maria.norrfalk@gmail.com
Mobil: 070-3850800

 

Cecilia Johansson

cecilia.johansson@hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapet Jönköping

 

Lars Berggren

lars.berggren@hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

 

Carl-Otto Swartz

carl-otto.swartz@hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapet Skåne

 

Claes – Göran Claesson

claesgoran.claesson@gmail.com

Hushållningssällskapet Sjuhärad

 

Cecilia Ryegård

cecilia.ryegard@hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapet Västra

 

Mikael Kivijärvi

mikael.kivijarvi@hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapet Norrbotten/Västerbotten

Förbundsstyrelsen