Förbundsstyrelsen

Maria Norrfalk är ordförande i Hushållningssällskapens förbund sedan maj 2018.

Maria Norrfalk har tidigare varit landshövding i Dalarna och generaldirektör för Skogsstyrelsen och Sida. Hon har lång erfarenhet från de gröna näringarna och som statlig ämbetsman på toppnivå. Hon arbetar nu i flera styrelser. Hon är vice ordförande i SLU där hon också är hedersdoktor. Hon är ordförande i Sveriges Hembygdsförbund och Fortifikationsverket och sitter också i styrelsen för trädgårdskoncernen Econova. Maria Norrfalk arbetar även ideellt inom Världsnaturfonden och Kungliga skogs- och lantbruksakademien där hon är ledamot.

Senaste förbundsstämman ägde rum i Stockholm den 22/5 2019. 

Förbundsstyrelsen 2018/2019 består av:

Maria Norrfalk, Förbundsordförande
E-post
Mobil: 070-3850800

Cecilia Johansson, Vice ordförande- Hushållningssällskapet Jönköping
E-post

Katarina Levin, Ledamot – Hushållningssällskapet Västernorrland
E-post

Claes-Göran Claesson, Ledamot – Hushållningssällskapet Sjuhärad
E-post

Sven Fajersson, Ledamot – Hushållningssällskapet Skåne
E-post 

Lars Berggren, Ledamot – Hushållningssällskapet Kalmar–Kronoberg-Blekinge
E-post

Viktor Boman, Ledamot
E-post 

Cecilia Schelin Seidegård, ledamot – Hushållningssällskapet Gotland
E-post

Förbundsstyrelsen

Styrelsen fotograferad i december 2018 utanför Hushållningssällskapens förbundskansli på Drottninggatan 95 B i Stockholm.