Förbundsstyrelsen

Maria Norrfalk är ordförande i Hushållningssällskapens förbund sedan maj 2018.

Maria Norrfalk har tidigare varit landshövding i Dalarna och generaldirektör för Skogsstyrelsen och Sida. Hon har lång erfarenhet från de gröna näringarna och som statlig ämbetsman på toppnivå. Hon arbetar nu i flera styrelser. Hon är vice ordförande i SLU där hon också är hedersdoktor. Hon är ordförande i Sveriges Hembygdsförbund och Fortifikationsverket och sitter också i styrelsen för trädgårdskoncernen Econova. Maria Norrfalk arbetar även ideellt inom Världsnaturfonden och Kungliga skogs- och lantbruksakademien där hon är ledamot.

Senaste förbundsstämman ägde rum digitalt i juni 2020. 

Förbundsstyrelsen 2020-2021 består av:

Maria Norrfalk, Förbundsordförande
E-post
Mobil: 070-3850800

Cecilia Johansson

E-post

Hushållningssällskapet Jönköping

Lars Berggren

E-post

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

Carl-Otto Swartz

E-post

Hushållningssällskapet Skåne

Cecilia Schelin Seidegård

E-post

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

Claes – Göran Claesson

E-post

Hushållningssällskapet Sjuhärad

Cecilia Ryegård

E-post

Hushållningssällskapet Västra

Mikael Kivisjärvi

E-post

Hushållningssällskapet Norrbotten /Västerbotten

Förbundsstyrelsen