Förbundsstyrelsen 2022-2023

Maria Norrfalk
Förbundsordförande
maria.norrfalk@hushallningssallskapet.se 
Tel: 070-385 08 00

 

Cecilia Johansson
cecilia@rojos.se
Tel: 070-330 54 85
Hushållningssällskapet Jönköping

 

Lars Berggren
gungvalagard@telia.com
Tel: 070-865 45 05
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

 

Stefan Stolt
stoltsskogar@gmail.com
Tel: 070-673 74 62

 

Carl-Otto Swartz
swartz@carlotto.se
Tel: 070-551 00 21
Hushållningssällskapet Skåne

 

Karin Eliasson Ahlberg
karin.eliasson@hushallningssallskapet.se
Tel: 070-392 13 13
Hushållningssällskapet Jämtland

 

Claes-Göran Claesson
claesgoran.claesson@gmail.com
Tel: 070-347 19 05
Hushållningssällskapet Sjuhärad

 

Cecilia Ryegård
cecilia@agrovektor.se
Tel: 070-815 25 99
Hushållningssällskapet Västra

 

Möt Maria Norrfalk – ordförande i Hushållningssällskapens förbund sedan 2018

Maria Norrfalk har tidigare varit landshövding i Dalarna och generaldirektör för Skogsstyrelsen och Sida. Hon har lång erfarenhet från de gröna näringarna och som statlig ämbetsman på toppnivå. Hon arbetar nu i flera styrelser. Hon är vice ordförande i SLU där hon också är hedersdoktor. Hon är ordförande i Sveriges Hembygdsförbund och Fortifikationsverket och sitter också i styrelsen för trädgårdskoncernen Econova. Maria Norrfalk arbetar även ideellt inom Världsnaturfonden och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien där hon är ledamot.

Förbundsstyrelsen