Hushållningssällskapens Förbund

Hushållningssällskapens Förbund är en mötesplats och en samlande kraft för landets alla Hushållningssällskap. Formellt är det en ideell förening där Sveriges 15 Hushållningssällskap är medlemmar.

Förbundskansliet finns mitt i Stockholm i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens fastighet på Drottninggatan 95 B. Kansliet är litet och det operativa arbetet leds av förbundsdirektören.

Med kunskap, kundfokus och medlemsengagemang utvecklar vi det gröna näringslivet

Hushållningssällskapet som helhet är en oberoende kunskaps- och medlemsorganisation vars verksamhet vilar på en affärsmässig grund. Det sätter sin prägel på förbundets verksamhet och inriktning. Det påverkar till vilka nätverk och sammanhang som vi söker oss till, vilka frågor vi avhandlar på möten, vilka ämnen vi väljer att skriva om i debattartiklar, vilka frågor vi driver, vilka andra organisationer vi väljer att lära av och hur vi genomför utvecklingsprojekt.

Hushållningssällskapen väljer på sina årsstämmor ombud som har mandat att företräda den regionala ägarviljan och bidra till Hushållningssällskapets nationella utveckling genom Hushållningssällskapens förbund. Vid den årliga förbundsstämman väljer ombuden en förbundsstyrelse.

Hyr konferensrum hos Hushållningssällskapens Förbund och KSLA

Förbundsdirektör

Bo Selerud
070-200 97 75
bo.selerud@
hushallningssallskapet.se

Kansliet

Besöks/godsadress:
Drottninggatan 95 B
11360 Stockholm

Postadress:
Box 451 57
10430 Stockholm

E-post: info@hushallningssallskapet.se