Agtech Challenge startup

Hushållningssällskapet tillsammans med Nyföretagarcentrum och Almi förlänger Agtech Challenge med en startup-resa under 2022. Måndag den 4 april hade programmet en kick-off tillsammans med deltagarna och flera inspirerande föreläsare. Temat för dagen var affärsplan och affärsmodell.

Syftet med Agtech Challenge startup är att deltagarna ska få möjlighet att utveckla sin idé till en produkt eller tjänst med hjälp av en företagsmentor. Deltagarna kommer under programmet att inspireras av spännande föreläsare och de sex seminarierna har olika teman. Programmet avslutas i oktober med en kick-out.

Birgit Båvner Nyföretagarcentrum  Fotograf: Anne Helgesson

Birgit Båvner Nyföretagarcentrum och Thomas Orrung Almi presenterade sina organisationer och vilka företagsmentorer som kommer att delta i programmet.

Caxton Njuki

Caxton Njuki

På kick-offen fick deltagarna träffa Caxton Njuki som har blivit utsedd till världens bästa mentor. Caxton pratade om vikten av att ta reda på sitt varför, för att på riktigt skapa mening och att alla själva är ansvariga för sin utveckling. Ett citat från Caxton – ”Om du misslyckas med att förbereda dig så förbereder du dig på att misslyckas”. Caxton har tillsammans med Erik Ullsten skrivit boken ”Five star Boost”.

Christian Brantö Almi  Fotograf: Anne Helgesson

Christian Brantö från Almi hade titeln ”Affärsmodellering, eller att göra idé till affärsidé” på sin föreläsning. Affärsmodellen beskriver hur man lönsamt skapar och levererar värde. Christian  visade Lean Canvas som är ett enkelt verktyg för att utveckla, innovera, visualisera och skapa samsyn kring ett företags affärsmodell. Christian betonade vikten av att lära känna sin kund och att kunden ska vara i centrum.

Ann Östman

Anna Östman Nyföretagarcentrum   Fotograf: Anne Helgesson

Nyföretagarcentrums Ann Östman pratade om förväntningar och modellen för mentorskap. Ann beskrev vad som skapar framgång i ett mentorskap och hur viktigt det är att deltagaren sätter sig i förarsätet. Mentorskap är en process och inte en snabbkurs.

 

Programmet för Agtech Challenge startup kick-off 4 april

Nästa möte med gruppen är den 4 maj och temat är marknadsföring, kommunikation, digital närvaro och konkurrenter.