Ökad ekologisk grönsaksodling genom virtuella studieresor med mentorskap

Under hösten 2021 och vintern 2022 kommer Hushållningssällskapet att sända åtta studiebesök via webben, filmade hos duktiga grönsaksodlare runt omkring i Sverige. Projektet skapar nya möjligheter och vem som helst kan följa med!

Det nationella projektet som har namnet ”Ökad ekologisk grönsaksodling genom virtuella studieresor med mentorskap och kompetensutveckling” har som mål att få fler professionella grönsaksodlare i Sverige. Det kommer att bli en virtuell studieresa till småskaliga och storskaliga ekologiska grönsaksodlare runt om i landet.

Projektet skapar nya möjligheter genom att ordna möten mellan erfarna odlare och de som är på väg in i branschen. Målsättningen är att utveckla den ekologiska trädgårdsodlingen i Sverige och projektet är ett samarbete mellan flera Hushållningssällskap runt om i landet där Hushållningssällskapet Västra är projektledare.

Vem som helst kan följa med på studieresan hemifrån, genom att ta del av filmade besök hos åtta duktiga grönsaksodlare via webben. Studieresan kommer att sändas som åtta webbinarier under hösten 2021 och vintern 2022.

På varje webbinarium får deltagaren följa med på ett digitalt studiebesök som visar företagets olika delar gällande allt från odling och försäljning. Odlaren på företaget kommer att vara med live under webbinariet och medverkar vid diskussion och frågestund. Efter webbinariet går det att anmäla sitt intresse för att få en mentor för att starta upp eller utveckla den egna odlingen. Mentorer i projektet är studiebesöksvärdarna samt några fler odlare, även rådgivare från de deltagande Hushållningssällskapen kommer att finnas till hands.

Alla studiebesök samt formulär för ansökan om mentor kommer att läggas upp på en webbkursportal tillsammans med annat material. Materialet från projektet kommer även att vara tillgängligt via Ekofakta.se

– Vår förhoppning är att den ekologiska trädgårdsodlingen kommer att lyftas till en högre nivå i hela Sverige, säger Marie Hanson, Hushållningssällskapet Västra.

I projektet som finansieras inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin samverkar Hushållningssällskapet Västra, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, HS Konsult och HIR Skåne.

Första studiebesöket sänds den 26 oktober då vi kommer vi att få följa med på ett virtuellt studiebesök hos Sonia och Pierre Katarincek Rochat på gården Knalten, i Hökerum. Filmen från studiebesöket kommer att varvas med live-diskussion med Pierre och Sonia. Då finns det chans att lära känna dem mer men även ställa frågor om deras odling.

Anmälan: Via Hushållningssällskapets kalender, https://hushallningssallskapet.se/kalender/virtuell-studieresa-till-ekologiska-gronsaksodlare/

Frågor och funderingar: marie.hanson@hushallningssallskapet.se

Foto: Ylva Andersson – HS Konsult