Viltkedjan – stärka svaga länkar

Hushållningssällskapet Halland vill med projektet Viltkedjan – stärka svaga länkar fortsätta med och bygga vidare på det arbetet som tidigare gjort inom två vildsvinsprojekt. Vi har identifierat ett antal svaga länkar i viltvärdekedjan där vi vill testa och utveckla metoder och arbetssätt för att lösa dessa problem.

I projektet kommer vi arbeta med viltkött i allmänhet men inom två områden kommer särskilt fokus riktas mot hjort. För det första behöver vi ökad kunskap om vilka klimateffekter viltkött har och vilka ekosystemeffekter ex hjort har i det svenska naturbeteslandskapet. För det andra kommer arbeta aktivt med att öka antalet hjorthägn i Halland med mål att öka volymen hjortkött I det tredje steget riktar vi oss mot konsument för att öka efterfrågan på viltkött, både genom att samarbeta med livsmedelsbutiker men även genom temadagar och pedagogiskt material i offentlig matservering. På kort sikt kommer projektet generera ny kunskap och utveckla metoder för fler vilthägn och ökad konsumtion. På längre sikt kan projektet leda till fler hjorthägn, ökad kunskap bland konsument och ökad försäljning i butik samt konsumtion i offentliga måltider.

För mer information om projektet, kontakta projektledare Håkan Eriksson på 035-465 08.