Vildt och välsmakande – vildsvinets väg till var mans tallrik

Vildt och välsmakande - vildsvinets väg till var mans tallrik är ett nytt projekt hos Hushållningssällskapens Förbund under 2021-2022. Hushållningssällskapen i södra Sverige samarbetar med Svenskt Viltkött ekonomisk förening för att göra insatser i hela vilthanteringskedjan fram till tallriken.

Projektets övergripande mål är att successivt öka kunskapen, utbud, tillgång och efterfrågan på vildsvinskött i 6 geografiska områden i Sverige genom att bl.a. skapa regionala nätverk, utbildning av personal inom storhushåll och restauranger, jägare och genomförandet av en roadtrip.

– Vildsvinskött är bra mat på många sätt. Det är magert, miljöhållbart, närproducerat och dessutom finns det gott om vildsvin i våra svenska skogar, säger Eleonor Schütt, matkonsult på Hushållningssällskapet Västra, och fortsätter, – Några av knutarna ligger idag i den allmänna uppfattningen om vildsvinet och problem i distributionsleden, något vi nu kommer att arbeta fokuserat med.

Genom att skapa regionala nätverk vill man öka kunskapsnivån och efterfrågan hos grossister och storhushåll och öka inköpen hos regionala leverantörer. En roadtrip är tänkt att i första hand genomföras i samband med andra lokala aktiviteter för att öka synligheten och kunskapen hos allmänheten.

Genom att utbilda jägare vill man trygga distributionsled och försäljning av vildsvinskött, liksom arbeta med att starta upp verksamheter kring t.ex. etablering av nya kundsegment och produktutveckling. Tanken är också att lyfta fram vilthanteringsanläggningarna mot både konsument, jägare och kommunal personal för att skapa lokalt intresse på längre sikt.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta

Projektledare Annika Jönsson, Hushållningssällskapet Skåne,  annika.jonsson@hushallningssallakspet.se eller 010-476 20 10
Anna-Karin Landin, HS Konsult, annakarin.landin@hushallningssallskapet.se eller 019-603 27 19
Birgitta Andersson, Hushållningssällskapet Jönköping, birgitta.andersson@hushallningssallskapet.se eller 0708-290975
Christina Enudd Nordström, Hushållningssällskapet Östergötland, cenuddnordstrom@gmail.com 
Eleonor Schütt, Hushållningssällskapet Västra, eleonor.schutt@hushallningssallskapet.se eller 0521-72 55 62
Elisabet Svensson, Hushållningssällskapet Skåne, elisabet.svensson@hushallningssallskapet.se eller 010-476 20 97
Håkan Eriksson, Hushållningssällskapet Halland, hakan.eriksson@hushallningssallskapet.se eller 035-465 08

Svenskt Viltkött KNF Ekonomisk Förening hemsida» eller  e-post»