VILL(T)SAM

Sveriges riksdag har beslutat att livsmedelsproduktionen ska öka, vilket blir alltmer viktigt för Sverige och resten av världen – viltskador påverkar den utvecklingen.

Problemet med viltskador fortsätter att öka i och med att många fågelarter har ökat kraftigt i Sverige de senaste decennierna, till exempel gäss. När fåglarna blir fler och nya områden används för att hitta föda ökar behovet av fler sätt att förebygga viltskador. Det leder till ökade kostnader för skadeförebyggande åtgärder och ett behov uppstår av att kunna påvisa viltskador för att få ekonomisk kompensation.

Hushållningssällskapet Halland vill, tillsammans med Flox robotics, Högskolan i Halmstad innovation AB, LRF Halland, Region Halland, Länsstyrelsen i Hallands län och Jägareförbundet i Halland, hitta former för att kunna minska viltskador från fågel och hur skadorna kan dokumenteras, med stöd av drönarteknik.

Läs mer om projektet