Vildsvinskött – klimat och kommunikation

Vildsvinskött och annat viltkött sägs många gånger vara ett klimatsmart kött. Utgångspunkten är att viltet finns oavsett mänsklig inverkan och det är en naturlig del av ekosystemet. Påståenden om viltköttets klimatfördelar bygger dock på ett begränsat faktaunderlag och antaganden. Därför behövdes bättre kunskapsunderlag för att kunna veta när viltkött verkligen är klimatmässigt bra.

I detta projekt ska vi ta fram ett bättre kunskapsunderlag och kommunikationsmaterial om vildsvinsköttets klimatpåverkan.

Den första delen av projektet är nu avslutat. Där har vi beräknat ett aktuellt och representativt klimatavtryck för vildsvinskött från Sverige. De viktigaste utsläppsposterna ingår som utsläpp från transporter i samband med jakt, utfodring och vilthanteringsanläggning. Resultaten presenteras i en rapport. 

Under våren/sommaren 2022 kommer vi ta fram ett kommunikationskoncept och sprida resultaten från klimatavtrycksberäkningen.

Projektet görs i samverkan mellan Hushållningssällskapet Halland och RISE Research Institutes of Sweden. Projektet bygger vidare på ett större projekt, ”Viltkedjan – Stärka svaga länkar”, som Hushållnings­sällskapet Halland drev fram till 2020.

 

Kontakt

Maria Berglund, projektledare. 035-465 22

Elin Lundgren, kommunikatör.

 

Finansiering

Projektet finansieras av Jord­bruks­verket genom stöd till främjande av vildsvinskött.