Vildsvinskött – klimat och kommunikation

Vildsvinskött och annat viltkött sägs många gånger vara ett klimatsmart kött. Utgångspunkten är att viltet finns oavsett mänsklig inverkan och det är en naturlig del av ekosystemet. Påståenden om viltköttets klimatfördelar bygger dock på ett begränsat faktaunderlag och antaganden. Därför behövdes bättre kunskapsunderlag för att kunna veta när viltkött verkligen är klimatmässigt bra.

I detta projekt har vi tagit fram ett bättre kunskapsunderlag och kommunikationsmaterial om vildsvinsköttets klimatpåverkan.

Resultaten presenteras i en rapport och ett kommunikationskoncept har tagits fram för spridning. Läs mer om projektet och ta del av resultaten.

Projektet genomfördes i samverkan mellan Hushållningssällskapet Halland och RISE Research Institutes of Sweden.

Kontakt

Maria Berglund, projektledare. 035-465 22

 

Finansiering

Projektet finansieras av Jord­bruks­verket genom stöd till främjande av vildsvinskött.