Vegetationsstyrning av våtmarker

Manipulera vegetation vid nyanlagda våtmarker för att undersöka effekter på amfibier.

Projektledare; John Strand; Hushållningssällskapet Haland

Finansiär; Brita och Sven Rahmns stiftelse